English Edition

PH.D.-UDDANNELSER INDEN FOR
PÆDAGOGIK, UDDANNELSE OG LÆRING

Københavns Universitet
FUKU: Forskeruddannelsesprogram i Uddannelsesforskning
Ph.d. Det Humanistiske Fakultet
Ph.d.-kurser ved FUKU

Naturfags- og matematikdidaktik
Ph.d.-kurser ved IND


Roskilde Universitetscenter
Forskerskolen i Livslang Læring
Ph.d.-kurser


Syddansk Universitet
Institut for Filosofi, Pædagogik
og Religionsstudier

Ph.d.-kurser


Aalborg Universitet
Institut for Uddannelse, Læring
og Filosofi

Ph.d.-kurser


Aarhus Universitet
Danmarks Pædagogiske Universitet
Ph.d.-uddannelsen ved DPU
Ph.d.-kurser


Forskningsstyrelsen

Links

Date

Subject/ Titel/ Lecturers

Arranged by

Place

ECTS

Link

Language

29-30/8 Pædagogik, krop og institution
Oplæg: Jonas Frykman, Harriet Strandell, Stine Thiedemann Faber

Forskeruddannelsesprogram i Uddannelsesforskning ved Københavns Universitet (FUKU)
Peter Ø. Andersen i samarbejde med ph.d.-stipendiater Lene S. K. Schmidt og Sune Jon Hansen

KU   http://fuku.ku.dk/kurser/ DK/SE
12-14/9 Complexity Theory and Organizational Change
Ralph Stacey and Chris Mowles

The Department of Learning and Philosophy, Aalborg University

AAU 2,5 / 3 www.learning.aau.dk EN
26-27/9,
31/10-1/11,
8-9/12
Didactics As a Design Science
The theory of didactical situations and didactical engineering (Brousseau, Artigue,...) The research and study programme approach (Chevallard, Bosch,...) Learning demand based design (Mortimer, Scott, Leach, Ametller,...)

Department of Science Education, KU
Scientific organisers: Carl Winsløw and Marianne Mortensen, IND, University of Copenhagen.
Two international specialists will participate as lecturers in the first part of the course: Dr. Jaume Ametller (U. Leeds, UK) and Prof. Alain Mercier (INRP, France).

KU 7,5 http://www.ind.ku.dk/english/course_overview/PhD_Courses/didactics_as_a_design_science/ EN
6-7/10,
17-18/11,
20/1-12
Quantitative methods of analysis, measurement and evaluation in science and math educational research

Department of Science Education, KU
Jens Dolin and Robert Evans, Department of Science Education, University of Copenhagen.

KU 7,5 http://www.ind.ku.dk/english/course_overview/PhD_Courses/didactics_as_a_design_science/ EN

19-23/3-2012,
12-13/6-2012

Et kursus for ph.d.-studerende inden for social- og humanvidenskaberne om at producere viden og tekst undervejs i et ph.d.-forløb

Institut for Uddannelse og Pædagogik, Campus Emdrup, AU, Ph.d.-skolen ved Arts
Signe Pildal Hansen & Jette Kofoed

AU/
DPU

5 http://www.dpu.dk/aktuelt/kalender/arrangement/artikel/forskningsmanoevrer-undervejs-med-en-afhandling/ DK/
Skandinavisk

Forslag til links og forbedringer af hjemmesiden kan sendes til Mikael Meldstad